Search Engine


powered by FreeFind

Jumat, 05 Oktober 2007

Bagaimana Membedakan Jibril dengan Shaitan

Bagaimana Membedakan Jibril dengan Shaitan

By Vivaldi

METODA PENGUJIAN JIBRIL
Sumber :
Sirah Ibnu Ishaq
Kitab Sejarah Nabi Tertua
Muhammad bin Yasar bin Ishaq
Muhammadiyah University Press
Buku Ke Satu- halaman 158


…. Maka kemudian ketika Jibril datang kepadanya, Rasulullah berkata kepada Khadijah, “Ini adalah jibril yang telah datang menemuiku”.
“Kemarilah wahai anak pamanku, DUDUKLAH DIPAHA KIRIKU ”.
Kemudian Rasulullah melakukannya dan Khadijah berkata, “Apakah dapat melihatnya?”.
“Ya”, jawab Rasulullah.
Kemudian Khadijah berkata, “Berputarlah dan DUDUKLAH DIATAS PAHA KANANKU .”
Rasulullah melakukannya dan Khadijah berkata, “Dapatkah kamu melihatnya?”
Ketika Rasulullah mengangguk, dia meminta Rasulullah untuk DUDUK DIPANGKUANNYA . Ketika Rasulullah melakukannya, Khadijah menanyakan apakah Rasulullah masih dapat melihatnya. Ketika Rasulullah mengangguk, Khadijah MEMBUKA BAJUNYA dan MELEMPAR KERUDUNGNYA ketika Rasulullah masih duduk dipangkuannya. Kemudian dia berkata, “Apakah kamu masih dapat melihatnya”.
Rasulullah menjawab, “Tidak”.
Khadijah berkata, “Wahai anak pamanku, bergembiralah dan berbanggalah, demi Tuhan dia adalah malaikat dan bukan setan”.


Masyaallaah apakah perlu menguji apakah benar Jibril ataukah Shaitan dengan cara berbugil???

Sumber :
Sirah Ibnu Ishaq
Kitab Sejarah Nabi Tertua
Muhammad bin Yasar bin Ishaq
Muhammadiyah University Press
Buku Ke Satu- halaman 158 – 159


Saya menceritakan kepada Abdullah bin Hasan tentang kisah tersebut (vivaldi : maksudnya Khadijah telanjang sambil memangku Muhammad SAW), dan dia berkata, “Aku mendengar dari ibuku Fatimah, anak perempuan dari Husani, menceritakan tentang kisah tersebut dari Khadijah, tetapi yang aku dengar adalah bahwa KHADIJAH MENYURUH RASULULLAH MENYELINAP MASUK KE BAWAH BAJU DALAMNYA , dan seketika itu Jibril pergi, dan dia berkata kepada Rasulullah, “Sungguh dia adalah malaikat dan bukan setan”

Apa yang hendak muhammad lakukan kat dibawah baju dalam Khadijah??? Jibril ka?? atau kemaluan khadijah ka??? hanya Allaah dan Rasoul yang tau, wallahu'alam bishwab

Sahih Bukhari. Vol 3, Book 47. Gifts. Hadith 755.

…….. Dan kali ini rupanya Rasulullah saw. mau menanggapi. Beliau berkata kepada Ummu Salamah: 'Jangan kamu sakiti aku tentang Aisyah. Sesungguhnya wahyu tidak turun kepadaku ketika aku berada DALAM KAIN SEORANG WANITA (ISTRI) KECUALI AISYAH .'……

Masyaallaah kat mana Jibril mendiktekan "wahyu Quranul Kareem" kat dibawah kain Aisha???apakah didektekan kat waktu dalam kain aisha??? trus macam mana pula moral seorang "Malaikatillahi ikut masuk kedalam kain aisha, padahal dianya bertugas mengirim wahyu???apakaha Jibril dan Muhammad melihat kemaluan aisha???dan macam mana dengan selimut isteri muhammad yang lainnya???Tidak ada komentar: