Search Engine


powered by FreeFind

Rabu, 19 Maret 2008

Allaah SWT Maha penyesat

Dalam Qouran dicatitkan:

Dalam Surah An Nisa 66, dituliskan:

Kami perintahkan kepada mereka : "Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu"

Dalam Surah An Nisa 67, dituliskan:

dan kalau demikian, pasti Kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi Kami,

Dalam Surah An Nisa 68, dituliskan:

dan pasti Kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus.yang menjadi soalan kepada muslim :

fee al badhi khalaqa ALLAH as samawat wal ard (pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi), jika ALLAH adalah pencipta langit dan bumi serta isinya, pantaskah ALLAH yang maha rahim itu menyesatkan umatnya dengan cara memerintahkan kepada ciptaannya untuk bunuh diri??!!

jika muslim disuruh bunuh diri,maka setelah si muslim mampus maka dapat pahala dan ditunjukin jalan yang lurus, gila sudah mampus dulu baru dapat pahala dan ditunjukin jalan yang lurus.

padahal dalam qouran dikatakan:

QS 4:29
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

lalu dapatkah firman allah saling berkontradiksi??!!

Tidak ada komentar: