Search Engine


powered by FreeFind

Jumat, 21 September 2007

Muhammad Menantang Allah SWT???

Muhammad Menantang Allah SWT???

By Abdel Maseeh Ibn Youhana

Dengarlah doa Muhammad itu kepada Allahnya sebagai rangsangan terakhir bagi pengikut-pengikutnya :

"Ya Allah, capailah untuk aku apa yang Engkau telah menjanjikan aku ! Ya Allah, bawalah apa yang Engkau telah janjikan dulu, Ya Allah! Jika kumpulan Muslim yang kecil ini terhapus, Engkau tidak akan disembah di Bumi ini."

Sahih Muslim Jilid 3, 4360.

Para sejarawan mungkin hairan mendengar seorang manusia menyatakan kepada Penciptanya apa akibatnya jikalau Pencipta itu tidak mendengar akan arahan-arahannya. Akhirnya, yang Mahakuasa menyetujui dengan seruan manusia itu oleh sebab Dia takut akan kehilangan atau kekurangan penyembah-penyembahNya!

Tidak ada komentar: